Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 07.09.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her video herunterladen 1.0.0. Enkelte av lenkene i teksten er dessverre utdaterte.

Korrupsjon og maktmisbruk er et alvorlig problem i Norge, langt mere alvorlig enn hva vi får inntrykk av ved å følge norske medier eller den vanlige partipolitiske debatten zdfneo downloaden. Kommunestyrerepresentantene finner en artikkel som kan tjene som en liten innføring i hvilke forhold vi står overfor i Norge, på Kystpartiet i Akershus’ nettside: https://kystpartietakershus.net/%20korrupsjon-og-maktmisbruk-i-norge/ siri app herunterladen.

Som kommunestyremedlemmer i Bærum har dere muligheten til å bidra til arbeidet mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge ved å handle lokalt. Juristen Herman Berge har på sitt nettsted RettsNorge (www.rettsnorge.com) publisert en rekke artikler hvor han dokumenterer offentlige lovbrudd books for free. Flere av artiklene omhandler saksforhold hvor Berge har bistått en kvinne bosatt i Bærum. Jeg gjengir lenkene til disse artiklene under.

Advokatfirmaet Torkildsen AS anmeldt for prosessbedrag, falsk forklaring og utpressing
http://www.rettsnorge.com/artikler/2014/Mars/310314_Innledning_Anmeldelse_Torkildsen.htm

Rettsstaten Norge – en mafiastat
http://www.rettsnorge.com/artikler/2014/September/Norge_-_En_Mafiastat.htm

Eiendomsutvikling, korrupsjon og uttapping
Belyst ved byggesak i Bærum

http://www.rettsnorge.com/artikler/2016/April/26041616_Eiendomsutvikling_korrupsjon_og_Uttapping.htm

Jeg vil her konsentrere meg om den sistnevnte artikkelen flickr herunterladen. Her dokumenterer Herman Berge at Bærum kommune har latt en utbygger oppføre garasjeanlegg i strid med reguleringsplanen. Med dette har de vernehensyn som ligger til grunn for reguleringsplanen, ulovlig blitt satt til side wetter herunterladen kostenlos. Som det kommer frem av artikkelen, har saken gått utover naboer, blant annet ved at de for en periode har vært uten vanlig adkomst til sin eiendom.

Kystpartiet i Akershus vil be Bærum kommunestyre om å sørge for at kommunen gjør alt det som er nødvendig for å rydde opp i denne saken word pad herunterladen. Som kommunens øverste organ har kommunestyret et viktig ansvar for å sørge for at administrasjonen ikke kan fortsette å ture frem med ulovlig saksbehandling i det stille capito app herunterladen. De tre artiklene på RettsNorge viser også tydelig at det å få gjort noe med de forholdene det er snakk om, kan få betydning langt ut over den ene byggesaken herunterladen.

Med vennlig hilsen
Erik Strand
fylkesleder i Kystpartiet i Akershus
https://kystpartietakershus.net/
Bilde: Wikimedia Commons

Please follow and like us: