wieviel lieder kann ich bei spotifyen

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert 16.03.17. på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside, og som vi har tatt vare på for ettertiden her toshiba apps herunterladen.

Kystpartiet i Akershus avholdt sitt årsmøte 2017 på Jessheim onsdag 15 mars. Følgende styre ble valgt:

Fylkesleder: Erik Strand
Politisk nestleder: Trond Jansen
Styremedlem: Terje Røberg
Styremedlem: Per Finstad

Etter årsmøtet avholdt Kystpartiet i Akershus sitt nominasjonsmøte vectors. Nominasjonsmøtet valgte Erik Strand som 1. kandidat.

Bilde: Wikimedia Commons

Please follow and like us: