Et notat viser at Viken fylke kan få 40 millioner mere i utgifter enn de tre gamle fylkene til sammen sport app herunterladen. Kystpartiet i Viken mener det er paradoksalt og temmelig unødvendig at en fylkessammenslåing skal føre til mere administrasjonskostnader.

Ingenting er ennå bestemt om hvor mye som vil gå med til å lønne heltidspolitikere i det nye fylket vodafone receiver apps herunterladen. Kystpartiet i Viken ser det som en viktig oppgave å holde unødvendige administrasjonsutgifter nede. En konkret ting som kan gjøres er å revurdere beslutningen om at Viken skal styres gjennom et parlamentarisk system kan app nieten op ipad. Når fylket skal styres gjennom en fylkesregjering med høyt lønnede fylkesråder, vil styringsformen stjele ressurser fra fylkeskommunens kjerneoppgaver herunterladen.

Terje Røberg, fylkesleder i Kystpartiet i Viken
Bilde: Bjoertvedt på Wikimedia Commons

Please follow and like us: