Kystpartiet i Viken vil arrangere et åpent møte i Sandvika mandag 25. februar kl. 18.00. Møtet vil foregå på Sandvika videregående skole. Hovedtemaet for møtet vil være en lokal korrupsjonssak i Bærum word herunterladen testversion.

Kystpartiet i Akershus (som nå er nedlagt og erstattet av Kystpartiet i Viken) har tidligere sendt et åpent brev til samtlige kommunestyrerepresentanter om denne saken audible listengame.

Du kan lese det åpne brevet her.

Du kan lese jurist Herman Berges artikkel om den aktuelle saken her herunterladen.
Bilde: Walters Art Museum

Please follow and like us: